Per a nosaltres, els mestres d’EscaciMat, els escacs són una eina perquè els nens i nenes exercitin la seva capacitat d’analitzar racionalment, perquè aprenguin a pensar i assumeixin les bondats o defectes de cada jugada, per haver estat aquesta una decisió pròpia.

Convertim el tauler i les peces en una maqueta per a la presa de decisions; analitzem com influeixen en l’educació dels valors i en la formació integral de l’alumne. Plantegem els escacs a l’aula com una eina lúdica, educativa e interdisciplinaria.
Als alumnes els hi permet desenvolupar capacitats intel·lectuals com són: l’atenció, la memòria, la imaginació, la creativitat, el domini espacial, la concentració o el càlcul ….
Cada vegada que un nen/a pren la determinació de fer una determinada jugada posa en marxa funcions inherents a la intel·ligència, com comprendre els plans de joc del seu contrincant i inventar el seu pla de joc. El fet que els escacs sigui un joc fa que sigui un gran element motivador per aprofitar-lo per a la introducció dels continguts de les diferents àrees d’una forma molt més clarificadora i divertida.
Estem immersos en una societat en plena crisi de valors, que es poden ensenyar i aprendre mitjançant una sèrie de recursos, eines i estratègies didàctiques com poden ser els escacs.
Els escacs reuneixen les qualitats d’un esport: ajudar a forçar el caràcter, ajuda a acostumar-se a la idea de la victòria i la derrota i potencia el component lúdic de l’esport. Els escacs són un esport que facilita la integració social, no fa discriminació de cap mena, no intervé el físic ni la destresa física. No discrimina per sexe, edat, condició racial, condició religiosa o condicions socioeconòmiques.
Els escacs com esport ensenyen uns valors intrínsecs del mateix joc: el respecte de l’adversari, el respecte a les regles, l’acceptació del resultat, la comprensió cap al perdedor, la constància, l’esforç, l’honestedat, la responsabilitat, la confiança, l’afany de superació i l’amistat.