Escolars

Campionat Escolar de Barcelona Equips de s10 a s12
Campionat Escolar de Barcelona de s8 a s16

Campionat Escolar de Barcelona sub 10

Campionat Escolar de Barcelona sub 12

Campionat Escolar de Barcelona sub 14

Campionat Escolar de Barcelona sub 16-18

Campionat Escolar de Barcelona sub 8

Campionat Escolar de Barcelona sub 10

Campionat Escolar de Barcelona sub 12

Campionat Escolar de Barcelona sub 14

Campionat Escolar de Barcelona sub 16

Campionat Escolar de Barcelona sub 18