L’escola Hamelin-Laie, pertanyent al Grup d’Escoles Sas i ubicada a Montgat, inclou dins la seva programació curricular de Primària els escacs. Escacimat imparteix l’assignatura des de 3r a 6è curs, a un total de 320 alumnes, amb l’afegit que l’idioma vehicular d’aquest ensenyament és l’anglès, com a moltes altres activitats a l’escola.

Des que va començar la nostra vinculació amb el centre, l’any 2011, un prop d’un miler d’alumnes s’han beneficiat d’aquest doble ensenyament i han pogut incorporar en el seu currículum els escacs com a eina educativa.

Aquest curs 2015-2016 hi ha hagut una novetat important pel que fa a espais i recursos: l’escola s’ha traslladat, deixant enrere els dos edificis que tenia a Alella (fins a 3è de Primària era l’Escola Hamelin i a partir de 4t l’Escola Laie), inaugurant un nou edifici a Montgat, on aplega quasi un miler d’alumnes. El nou edifici disposa d’amplis espais, dos taulers gegants al pati i pantalles digitals tàctils a deu de les aules de Primària. Tot plegat amplia les possibilitats i recursos per impartir la nostra assignatura, incorporant sobretot les noves tecnologies i els programes informàtics a les classes.

Els alumnes segueixen els llibres de la col·lecció Balàguim, Escacs per a Tothom, en la seva versió anglesa (“Chess for Everybody”), fan exàmens trimestrals i campionats interns.