El Turc va ser una famosa estructura que es creu que era un autòmat que jugava a escacs. Va ser construït i revelat per Wolfgang von Kempelen (1734-1803) al 1769. Tenia la forma d’una cabina de fusta de 1.20 cm × 60 cm × 90 cm, amb un maniquí vestit amb túnica i turbant assegut sobre ell.

La cabina tenia portes que un cop obertes mostraven un mecanisme de rellotgeria i quan es trobava activat era capaç de jugar una partida d’escacs contra un jugador humà a un alt nivell. També podia fer el problema del cavall amb facilitat. No obstant això, es creu que la cabina era una il·lusió òptica ben plantejada que permetia a un mestre d’escacs de baixa estatura amagar-se en el seu interior i operar el maniquí, el Turc era capaç de fer això gràcies al fet que els ulls del maniquí enviaven al mestre dels escacs les posicions de les peces de tauler per mitjà de miralls.

En teoria qualsevol dels dos mestres d’escacs podria guanyar, però el mestre amagat sota el Turc comptava amb un petit avantatge al poder espantar el seu oponent fent-li creure que el Turc en realitat era autòmat, la qual cosa posava nerviós al reptador, impedint exercir el seu coneixement sobre el joc amb totalitat, de manera que el Turc guanyava la majoria de les partides.

Aquest plantejament és una suposició, ja que mai va ser revelada la seva veritable naturalesa, a més l’espai físic de la cabina era massa petit com per a una persona de mida normal. Posteriorment hi va haver intents de reproduir a El Turc mitjançant autòmats, com «El Jugador d’Escacs», tot i que no van tenir els mateixos resultats.