El problema va ser originalment proposat l’any 1848 pel jugador d’escacs Max Bezzel.

 

En el joc dels escacs la dama amenaça a aquelles peces que es trobin en la seva mateixa fila, columna o diagonal. El joc de les 8 dames consisteix a posar sobre un tauler d’escacs vuit dames sense que aquestes s’amenacin entre elles.

 

Durant anys, molts matemàtics, incloent a Gauss i a Georg Cantor, han treballat en ell i ho han generalitzat a n-dames. Les primeres solucions van ser ofertes per Franz Nauck l’any 1850. Nauck també es va abocar a les n-dames (en un tauler de nxn de grandària arbitrària). L’any 1874, S. Günther va proposar un mètode per a trobar les solucions usant determinants, i J.W.L. Glaisher va redefinir la seva aproximació.

Edsger Dijkstra va usar aquest problema l’any 1972 per a il·lustrar el poder de l’anomenada programació estructurada. Va publicar una descripció molt detallada del desenvolupament de l’algoritme de backtracking, «depth-*first».

Aquest problema de les 8 dames va aparèixer en el popular joc de computadora dels anys 90 anomenat «The 7th Guest».

 

Aqui teniu una possible solució. Hi ha moltes! Prova-ho!!