En aquest article, intentarem pinzellar aquells valors i aquelles actituds que els escacs ens poden donar a qui els practiquem i a qui els aprèn (nens, nenes i adults).

La Responsabilitat:

És la capacitat de sentir-se obligat a donar una resposta sense pressió externa. Com que en escacs es pot jugar en la modalitat individual o per equips, definim la responsabilitat en un doble sentit:

1) Individualment, és la capacitat que té una persona d’acceptar les conseqüències dels seus actes lliures i voluntaris.
2) Col·lectivament, és la capacitat d’influir en els resultats d’un equip, al mateix temps que responem o ens fem partícips dels èxits o els fracassos d’aquest equip. S’ha d’habituar als alumnes a fer les següents tasques per a adquirir el valor de la responsabilitat:

– Acceptar suggeriments, crítiques, ensenyaments… sobre el desenvolupament del joc.
– Fomentar l’activitat en l’aprenentatge de noves obertures, jugades originals, finals de partida…
– Ampliar la visió del joc o la resolució i profunditat dels problemes que es plantegen en la partida.
– Intercanviar diversos punts de vista sobre el joc.
– Fomentar l’optimisme davant la derrota.

La Sinceritat:

Expressar-se amb senzillesa i veracitat. La pràctica continuada dels escacs contribueix a fomentar la sinceritat en l’àmbit general de l’escola per les següents raons:
1) Ajuda a establir relacions interpersonals amb l’equip o fins i tot amb el nostre rival, analitzant amb ell la partida que acabem de jugar. Intercanviant raonaments fets durant la partida.
2) Contribueix a viure en un món més just, ajudant a resoldre les situacions més problemàtiques.

Per a afavorir l’augment de la sinceritat, l’educador o monitor d’escacs adoptaria les següents actituds:
1) Insistir a aclarir la normativa i regles de joc.
2) Vigilar el compliment d’aquestes regles, peça tocada, peça moguda, avisar sempre l’escac, ….
3) Sinceritat amb els jugadors, això contribuirà al fet que aquests siguin sincers també amb el professor o monitor.
4) Acceptar a cada alumne tal com és, amb les seves capacitats i les seves limitacions.

La Confiança:

És l’esperança ferma que es té d’una persona. Es dóna quan la persona se sent respectada, compresa, encoratjada i acolliment en el context d’una relació dialogant i respectuosa. Si la confiança augmenta, la seva capacitat en tots els sentits es pot veure afectada positivament, produint enormes beneficis en altres aptituds.

La Autoestima:

És la percepció personal que té un individu sobre els seus propis mèrits i actituds. Dit d’una altra forma, és el concepte que tenim de la nostra vàlua personal i de la nostra capacitat.
L’autoestima s’adquireix durant la infància i l’adolescència i els escacs treballats metòdicament pot contribuir poderosament a fomentar aquest valor. Per tant, pares i educadors hem d’ensenyar a descobrir el seu interior i el millor de la seva persona. Tractarem de ressaltar els aspectes positius del joc, minimitzant els negatius.

La Creativitat:

És l’aptitud per a crear o inventar. Es dóna en persones que són originals en les seves idees, són imaginatives i curioses, tenen capacitat de concentració i iniciativa. Per a fomentar la creativitat, estimularem la imaginació, la fantasia, la curiositat perquè el nen/a arribi per si mateix a les diverses alternatives per a arribar a la jugada correcta.

Fomentarem la creativitat si:
– Fomentem el manteniment del seu propi criteri.
– Ensenyem a respectar als rivals.
– Aprenen a mantenir les seves idees amb fermesa
– Mantenen una actitud oberta i d’amplitud de mires.
– Els ajudem a traçar el propi camí sense importar-los el què diran.

La Amistat:

Quants amics s’han fet al voltant d’un tauler! Quants llaços s’han estret amb els escacs! L’amistat és un afecte personal, pur, desinteressat i recíproc. Es recolza en tres pilars bàsics: la sinceritat, la generositat i l’afecte mutu.
Treballant aquest valor a través dels escacs, es pretén que els nens/as descobreixin:
– El valor de l’amistat
– Les actituds que l’afavoreixen.
– Les dificultats que comporta.

El Respecte:

És la consideració que tenim a una persona o cosa. Es fonamenta en la dignitat de la persona, es basa en uns models a seguir, com poden ser els monitors o els professors que marquen unes pautes quant al desenvolupament del joc.
Amb els escacs ens proposem treballar aquest valor:
– Despertant en els jugadors el respecte cap als seus rivals.
– Descobrint el valor de la convivència amb els companys.
– Acceptant la diversitat. Per exemple quant als diferents nivells de joc.

La Cooperació:

És l’acció que es realitza amb un equip de persones per a aconseguir una mateixa fi.
En la cooperació ha d’existir una reciprocitat. Un jugador guanya una partida, aporta amb la seva victòria un punt a l’equip i ell es beneficia del triomf global de l’equip.
Aquest valor l’interioritzarem:
– Observant la necessitat que tenim dels altres.
– Estimulant la coordinació en el grup.
– Sent conscients de les diferències individuals dins del grup.