Perquè recomenem els llibres de text a les classes

És necessari que els nens augmentin els seus coneixements d'escacs, de manera gradual, però també contínua. Els llibres de text "Escacs per a Tothom" ens ajuden a desenvolupar l'activitat i ens permeten corregir diferències de nivell, també els pares hi poden comprovar els progressos dels seus fills.

El llibre és quelcom opcional, igualment a les classes hi ha suport documental en forma d'exercicis individuals.