UNA METODOLOGIA DIFERENT I MODERNA

Les classes es duen a terme amb suport de diferents materials (llibre de text, multimèdia). Els professors de la nostra escola posen un èmfasi especial a la vessant lúdica els escacs, fet que potencia l´aprofitament intel.lectual del joc ciència.