GESTIÓ INTEGRAL DE L´ACTIVITAT D´ESCACS

A l´EscaciMat ens ocupem de tots els detalls relatius a la classe, les activitats de promoció, redacció d´informes, inscripció dels nens als campionats, etc. L´escola no hà d´emprar temps innecessari en gestionar l´activitat.